TEST-SIDEN
Ver 0.9 © 2022
|     Lærer-login

 
Empirikompetence:
(observation og beskrivelse, eksperimentere, klassifikation, manuelle færdigheder, dataindsamling og -behandling, sikkerhed, vurdering af usikkerhed og hensigtsmæssighed, kritisere metoder, generalisering mellem praksis og teori)

Repræsentationskompetence:
(symboler og repræsentationer, iagttage, præsentere, skelne og skifte mellem forskellige repræsentationsniveauer, analysere, forstå forklaringskraft, abstrahere, reducere)

Modelleringskompetence:
(problemformulere, opstille, skelne mellem model og virkelighed, reducere, analysere, præcisere, anvende hensigtsmæssigt, verificere, falsificere, bestemme kausalitet, kritisere, videreudvikle)

Perspektiveringskompetence:
(indre sammenhæng, sammenhæng med ikke-naturfag, historisk/kulturel sammenhæng, relation til den nære og den fjerne omverden, reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens roller i samfundsudvikling, kritisk vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden)
< tilbage

Oplysninger om den valgte test
Titel:2.b - lys og bølger
Dato:13/12-2019
Start-tidspunkt:10:00
Slut-tidspunkt:14:00
Varighed:602160 minutter
Antal spørgsmål i testen: 15
Fag:Fysik
Testen er slut.

Testen var d. 13/12-2019  
fra kl. 10:00 til kl. 14:00.