TEST-SIDEN
Ver 0.7 © 2009
|     Lærer-login

 
Empirikompetence:
(observation og beskrivelse, eksperimentere, klassifikation, manuelle færdigheder, dataindsamling og -behandling, sikkerhed, vurdering af usikkerhed og hensigtsmæssighed, kritisere metoder, generalisering mellem praksis og teori, …)

Repræsentationskompetence:
(symboler og repræsentationer, iagttage, præsentere, skelne og skifte mellem forskellige repræsentationsniveauer, analysere, forstå forklaringskraft, abstrahere, reducere, …)

Modelleringskompetence:
(problemformulere, opstille, skelne mellem model og virkelighed, reducere, analysere, præcisere, anvende hensigtsmæssigt, verificere, falsificere, bestemme kausalitet, kritisere, videreudvikle, …)

Perspektiveringskompetence:
(indre sammenhæng, sammenhæng med ikke-naturfag, historisk/kulturel sammenhæng, relation til den nære og den fjerne omverden, reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens roller i samfundsudvikling, kritisk vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden, …)
< tilbage

Oplysninger om den valgte test
Titel:"Cellen"
Dato:16/09-2019
Start-tidspunkt:07:28
Slut-tidspunkt:10:00
Varighed:527192 minutter
Antal spørgsmål i testen: 22
Fag:biologi
Testen er åben.

For at gennemføre testen skal du
indtaste dit navn og testens adgangskode.

Dit fulde navn
Testens adgangskode
(oplyses af din lærer)