TEST-SIDEN
Ver 0.9 © 2022
|     Lærer-login

 
Empirikompetence:
(observation og beskrivelse, eksperimentere, klassifikation, manuelle færdigheder, dataindsamling og -behandling, sikkerhed, vurdering af usikkerhed og hensigtsmæssighed, kritisere metoder, generalisering mellem praksis og teori)

Repræsentationskompetence:
(symboler og repræsentationer, iagttage, præsentere, skelne og skifte mellem forskellige repræsentationsniveauer, analysere, forstå forklaringskraft, abstrahere, reducere)

Modelleringskompetence:
(problemformulere, opstille, skelne mellem model og virkelighed, reducere, analysere, præcisere, anvende hensigtsmæssigt, verificere, falsificere, bestemme kausalitet, kritisere, videreudvikle)

Perspektiveringskompetence:
(indre sammenhæng, sammenhæng med ikke-naturfag, historisk/kulturel sammenhæng, relation til den nære og den fjerne omverden, reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens roller i samfundsudvikling, kritisk vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden)

Vælg test herunder ved at klikke pæ testens titel:

Titel:Fag:DatoStart-tidspunktSlut-tidspunktAntal spørgsmål


Vejledning (denne vejledning kan også kaldes frem i løbet af testen)

1.
Vælg din test herover. Når du har skrevet dit navn og kodeordet logger du på (alle dine logins bliver registreret).

2.
Testen er en "multiple choice"-prøve, og point-givning sker på følgende måde:

        1  point for rigtigt svar
        -1 for forkert svar
        0  points for et ubesvaret spørgsmål.

Det betyder: Lad være med at gætte, og svar først når du er helt sikker.

3.
Testen kører indtil du selv afslutter den, eller tiden er udløbet. Undervejs kan du skifte frit mellem de forskellige spørgsmål, springe over og vende tilbage, rette et svar osv. Du kan hele tiden følge med i, hvor mange spørgsmål du har svaret på i den oversigt, der kommer til venstre.
Hvis du er færdig før tid kan du klikke på knappen "Afslut testen", så får du dit resultat (og resultatet registreres i databasen).

4.
Efter testen er afleveret er det ikke muligt at gå tilbage og se sine svar igen. Arbejd derfor med opgaven på papir, og tag gode noter. - Ellers har du ikke mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål til de opgaver du laver fejl i.

Hvis du i et spørgsmål når frem til et svar, der ikke passer med nogen af svarmulighederne, kan det skyldes afrundingsfejl. Det rigtige svar er udregnet eksakt og afrundet til allersidst.